Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 12 trang 55 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 28 phiếu

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Đêm đã khu....... .Bốn bề .......n tĩnh. Ve đã lặng .......n vì mỏi mệt và gió cũng thôi trò chu.....n cùng cây. Nhưng từ

gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t......ng võng kẽo kẹt, t.......ng mẹ ru con.

2.

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gi, bằng r mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (Tiếng Việt 2, tập một, trang 101):

gi: ..........................................

r: ............................................

b) Viết vào chỗ trống những tiếng có dấu hỏi, dấu ngã mà em tìm được trong bài thơ Mẹ:

dấu hỏi: .................................

dấu ngã: .................................

TRẢ LỜI:

1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Đêm đã khuya. Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặngn vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

2.

a) Viết vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng gi, bằng r mà em tìm được trong bài thơ Mẹ (sách Tiếng Việt 2, tập một, trang 101 ) :

gi: gió, giấc

r: rồi, ru

b) Ghi vào chỗ trống những chữ có dấu hỏi, dấu ngã em tìm được trong bài thơ Mẹ :

Dấu hỏi: cả, chẳng, ngủ, của

Dấu ngã: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan