Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 13 trang 57 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 171 phiếu

Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iẻ hoặc yê theo nghĩa dưới đây:

1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có hoặc theo nghĩa dưới đây :

a) Trái nghĩa với khoẻ ⟶ …… 

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ ⟶ ……

c) Cùng nghĩa với bảo ban ⟶ ……

2. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây

a)

- rối: ................

- dối: ...............

- rợ: ................

- dợ: ...............

b)

- mỡ: .............

- mở: ............

- nữa: .............

- nửa: .............

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có hoặc theo nghĩa dưới đây :

a) Trái nghĩa với khỏe ⟶ yếu 

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ ⟶ kiến

c) Cùng nghĩa với bảo bankhuyên nhủ

2. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây:

a)

- rối : Mẹ bảo bé phải cột tóc gọn gàng cho khỏi rối.

          Cuộn chỉ bị rối.

- dối : Cô giáo bảo nói dối là không tốt.

- rạ : Cánh đồng cắt hết lúa chỉ còn trơ gốc rạ.

         Mẹ lấy rạ đun bếp.

- dạ : Nói chuyện với người lớn phải vâng dạ lễ phép.

b)

- mỡ : Bé không thích ăn thịt mỡ.

- mở : Bé mở cửa mời bạn vào nhà chơi.

- nữa : Ăn hết bánh bé vẫn còn muốn ăn thêm nữa.

           Bé ăn thêm một chén cơm nữa.

- nửa : Bé để dành một nửa số kẹo cho em.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan