Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 16 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 50 phiếu

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M : núi..................

M : (tàu) thuỷ,................

2.

a) Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, ................ng xóm :

-  Ba tiếng có thanh hỏi

M : nhảy, ..................

- Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy,.................

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M: núi, túi, vui, chui, mùi, múi, .....

M: (tàu) thủy, lũy (tre) hủy (bỏ), huy (hiệu), khuy áo, suy nghĩ, ....

2.

a) Ghi tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, chai, chạn, chén, chậu, chảo, chày, chổi, ....

a) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

- Ba tiếng có thanh hỏi.

M : nhảy, mải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, ....

- Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy, gỡ, ngã, bác sĩ, ....

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan