Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 62 phiếu

Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai :.....................................

Vần ay :....................................

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 

 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

 

 

TRẢ LỜI:

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai : tai, mai, bài, sai, chai, trai, trái, mái, mải, hai, nai,....

Vần ay : tay, may, bay, máy, bày, cay, cày, say,....

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 sẻ, sáo, sò, sung, si, sim, sao, sông, sóng,...

xôi, xào, xem, xinh, xanh, xấu, xa, xã, xoan, xuân,... 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

chảy, mở, nghỉ, đỏ, cỏ, nỏ, chổi, mỏ, hải, thủy,...

 nghĩ, mỡ, võng, muỗi, võ, mõ, gãy,...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan