Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 18 Unit 8 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Tổng hợp bài tập Writing Unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Rearrange the words and phrases in each group to form a complete sentence

[ Sắp xếp lại các câu và cụm từ trong mỗi nhóm để hình thành 1 câu hoàn chỉnh]

Đáp án:

1.Pig-racing is often held at a country fair for entertainment.

[ Đua heo thường được tổ chức ở hội chợ địa phương để giải trí.]

2. New York is the biggest city in the USA, but not the capital.

[ New York là thành phố lớn nhất ở Mỹ, nhưng không phải là thủ đô.]

3. English is an official language in Malaysia, India, and many other countries.

[ Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thử ở Malaysia, Ấn Độ, và nhiều nước khác.]

4. London is the capital of England, whereas Edinburgh is the capital of Scotland.

[ Luân Đôn là thủ đô của nước Anh, trong khi đó Edinburgh là thủ đô của Scotland.]

5. The number of English speakers in the world is increasing fast.

[ Số người nói tiếng Anh trên thế giới đang tăng rất nhanh]

2 Read part of the TV schedule for next week and write five sentences about the programmes.

[ Đọc một phần chương trình tivi tuần tới và viết 5 câu về các chương trình]

Example: [ Ví dụ]

Let's Learn English is on at 8.00. This week it's all about things to do in a city.

Date: Friday, April 7

[ Hãy học tiếng Anh phát lúc 8:00. Tuần này nó nói về những việc cần làm trong thành phố.

Ngày: thứ 6, ngày 7 tháng 4]

Đáp án:

-Animals’ World The Dolphin is on at 7.30. It’s a documentry about life of wild dolphins at sea.
Date: Friday, April 7

-Day of Match Sporting Highlights is on at 8.30. You can’t miss a chance to watch the highlights of the day’s most exciting sporting events.
Date: Friday, April 7

-D.I.Y Focus: How to make a vase is on at 9.00. In this program you can learn how to make unique vases from used things like bottles.
Date: Friday, April 7

-Gameshow: Who’s the Best? is on at 9.30. In this program you can watch children from around the world answer questions about English speaking countries.
Date: Friday, April 7

-Cartoon: Aladdin’s Magic Lamp is on at 12.15. It is about new adventures of Aladdin in the land of the carnivals.
Date: Friday, April 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan