Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 24 Unit 9 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Tổng hợp bài tập Writing unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Write sentences in the passive, using the suggested words.

[ Viết các câu ở dạng bị động, sử dụng những từ được gợi ý]

Đáp án:

1.Our car is going to be serviced by a mechanic tomorrow morning.
[ Ô tô của chúng tôi sẽ được tân trang bởi thợ máy vào sáng mai.]

2. At the surgery yesterday, I was examined by Dr. Peterson, and I was given a prescription.
[ Trong cuộc phẫu thuật hôm qua, tôi đã được kiểm tra bơi bác sĩ Peterson và tôi được cấp đơn thuốc]

3. It looked like the window had been broken with a hammer some time before.
[ Có vẻ như là cửa sổ này đã bị phá vỡ bằng một cây búa trước đó rồi]

4. I went to see it because I had been told it was a good film by all my friends.
[ Tôi đi xem nó bởi vì tôi được kể rằng đó là một phim hay từ tất cả những người bạn của tôi.]
5. Your cheque was sent last Friday and should be delivered to you tomorrow.
[ Giấy ghi nợ của bạn đã được gởi thứ 6 tuần trước và nên được chuyển đến bạn vào ngày mai.]

2 a Think of a natural disaster and make a list of ways to prepare for it in the table below.

[ Nghĩ về một thiên tai và liệt kê các cách chuẩn bị đối phó với nó trong bảng bên dưới]

Đáp án:

TYPE OF NATURAL DISATER( loại thiên tai) :Flood ( lũ lụt)

WAYS TO PREPARE ( các cách chuẩn bị)

 

• - Check for local flood warnings if your area is at risk: look online or call Floodline.
• - Tune in to the local radio or television news for updates. Alert your neighbours, particularly elderly or vulnerable people.
• - Prepare an emergency kit, including emergency numbers, insurance policy, first aid kit, torch and water.
• - Use our home emergency contacts sheet so you have the numbers you need to hand, even if you lose power.
• - Have a list of irreplaceable items to keep safe and put important personal documents into a sealed bag.
• - Pack essential items you will need if evacuated – medication, clothing, toiletries and items for children.
• - Purchase unfilled sandbags and sand from builders’ merchants. Remember that, if there is a flood, demand may exceed supply - as people will rush to buy them.
• - Empty freezers and refrigerators, leaving doors open.
• - If you can, move any vehicles to higher levels.
• - If you have time, take photographs before you leave. This may help later with insurance claims.
• - Turn off the mains power and water, and take mobile phones and chargers with you. Put sandbags in toilet bowls to prevent sewage back-flow.
• - Shut windows, lock doors - and don't forget to take your pets.


b Now write about how to prepar for a disaster ( about 80 – 100 words). Use the ideas in 2a to help you.

[ Bây giờ viết về cách để chuẩn bị cho một thiên tai ( khoản 80 – 100 từ). Sử dụng các ý tưởng ở 2a để giúp bạn]

Đáp án:

HOW TO PREPARE FOR FLOODS

Millions of people in the south of Vietnam live and work in areas at risk of flooding from rivers or the sea. Floods cause a lot of serious damage to people, houses and crops. Therefore, people living in flooding area should know how to prepare for floods to minimize their effects.

- Check for local flood warnings if your area is at risk: look online or call Floodline.

- Tune in to the local radio or television news for updates. Alert your neighbours, particularly elderly or vulnerable people.

- Prepare an emergency kit, including emergency numbers, insurance policy, first aid kit, torch and water.

 - Use our home emergency contacts sheet so you have the numbers you need to hand, even if you lose power.

- Have a list of irreplaceable items to keep safe and put important personal documents into a sealed bag.

- Pack essential items you will need if evacuated – medication, clothing, toiletries and items for children.

- Purchase unfilled sandbags and sand from builders’ merchants. Remember that, if there is a flood, demand may exceed supply - as people will rush to buy them.

- Empty freezers and refrigerators, leaving doors open.

- If you can, move any vehicles to higher levels.

- If you have time, take photographs before you leave. This may help later with insurance claims.

- Turn off the mains power and water, and take mobile phones and chargers with you. Put sandbags in toilet bowls to prevent sewage back-flow.

- Shut windows, lock doors - and don't forget to take your pets.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan