Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 42 Unit 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Tổng hợp bài tập Writing unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Write meaningful sentences, using the words and phrases given.

[ Viết các câu có nghĩa, sử dụng các từ và cụm từ được cho]

Đáp án:

1.At the club we asked  Dr. Nelson a lot of questions concerning our life in the future.

[ Tại câu lạc bộ chúng tôi hỏi tiến sĩ Nelson nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống trong tương lai]

2. All our housework will be done by robots in 20 years'time.

[ Tất cả công việc nhà sẽ được thực hiện bởi người máy trong 20 năm nữa]

3. Albert Einstein's theories have made a great contribution to the development of modern science.

[ Những lý thuyết của Albert Einstein đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của khoa học hiện đại]

4. Duong said (that) he likes/ liked to study at home on the Internet.

[ Dương nói rằng anh ấy thích học ở nhà trên Internet]

5. Dr. Nelson said (that) flying cars would solve the problem of traffic jams.

[ Tiến sĩ Nelson nói rằng ô tô bay sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông]

2 Rewrite these sentences using direct speech.

[ Viết lại những câu sau sử dụng câu gián tiếp]

Đáp án:

1.Phong said: ‘I had/ have had a talk with Dr. Nelson.’

[ Phong  nói: “ Mình đã nói chuyện với tiến sĩ Nelson”]

2. Chau said: ‘I want to become a chef.’

[ Châu nói: “ Mình muốn trở thành đầu bếp]

3. ‘I've been/I  was given a new laptop,’ Michael told me.

[ Michael nói với tôi: “ Mình được tặng một máy tính xách tay mới”]

4. ‘I'm going to join the Science Club,’ she said.

[ Cô ấy nói, “ Mình định đến câu lạc bộ khoa học”]

5. He said: ‘The brain uses up twenty-five per cent of the oxygen we breathe in.’

[ Anh ấy nói, “ Não chiếm 25% khí oxi mà chúng ta hít vào.”

3 Write a paragraph of about 100 words on the following topic.

[ Viết một đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề sau]

Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến sau?

Phát minh ra các trò chơi trên máy tính gây ra nhiều vấn đề cho trẻ em.

Bạn có thể suy từ  những yếu tố sau:

-          Thời gian ( lãng phí hay không lãng phí)

-          Sức khỏe ( ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

-          Não ( ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

Đáp án:

The invetion of computer games causes a lot of problems for children. Children really waste too much time  when they  play computer games. They do not have more time for active outdoors activities with their friends and family. Moreover, their health is also affected badly. Because they just keep sitting in a place for a long time, they do not move their parts of body they can become fat and their eyes will get tired soon. Last but not least, their brain will not develop more because they just play and  do use their brain to think of anything new or interesting. 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan