Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 51 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

There are errors in each of the following sentences. Rewrite them correctly.

E. Writing – Viết

1. There are errors in each of the following sentences. Rewrite them correctly.

Có các lỗi ở mỗi câu sau. Viết lại cho đúng.

1. When the bus was arriving, we missed it because we were talking.

___________________________________________

2. You don't have to press this button because it is very dangerous.

___________________________________________

3. The Hung King's sons offered him many special foods; moreover, Tiet Lieu just brought him Banh Chung and Banh Day.

___________________________________________

4. During the Christmas holiday, she was eating too much and watching too much TV.

___________________________________________

5. The dragon flew over the tovver when he heard the princess cry for help.

___________________________________________

KEY

1. When the bus arrived, we missed it because we were talking. (Khi xe buýt đến, chúng tôi đã lỡ mất khi đang nói chuyện)

2. You mustn't press this button because it is very dangerous. (Bạn không được ấn nút bởi vì nó nguy hiểm)

3. The Hung King's sons offered him manỵ special foods; however, Tiet Lieu just brought him Banh Chung and Banh Day. (Các con trai của vua hung dâng lên nhiều sản vật; tuy nhiên, TIết Liêu chỉ mang bánh Chưng và bánh Dày)

4. During the Christmas holiday, she ate too much and watched too much TV. (Trong kì nghỉ Giáng Sinh, cô ấy ăn quá nhiều và xem TV quá nhiều)

5. The dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. (Con rồng bay qua tòa tháp khi nó nghe tiếng công chúa kêu cứu)

 

2.

a. Think of a folk tale/ fable/ fairy tale/ legend you have read and make notes under the headings.

Nghĩ về một câu chuyện dân gian/cổ tích/ truyền thuyết bạn đã đọc và viết các thông tin dưới tiêu đề.

b. Now write a narrative of a folk tale/ fable/ fairy tale/ legend (80-130 words). Use the ideas in 2a and the stories in the Reading section to help you.

Bây giờ viết một bài tường thuật về một câu chuyện dân gian/cổ tích/truyền thuyết. (80-130 từ). Sử dụng ý tưởng ở bài 2a và câu chuyện ở phần Đọc để giúp bạn.

KEY

Students'answers

Câu trả lời của học sinh

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan