Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Ông ngoại trang 83, 84, 85 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 83, câu 2, 3, 4 trang 84, câu 5, 6 trang 85 - Bài 1: Ông ngoại Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ gộp những người họ hàng.

Câu 1 trang 83 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình.

Trả lời:

- Tên bài thơ: Gia đình hạnh phúc

- Tên tác giả: Trần Thiên Ân

- Nội dung: Thế nào là hạnh phúc và tầm quan trọng của một gia đình hạnh phúc.

- Vần thơ:

+ Khổ 1: a, ời.

+ Khổ 2: an, ương.

+ Khổ 3: au

Câu 2 trang 84 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ gộp những người họ hàng.

M: cậu mợ

Trả lời:

Anh chị, ông bà, cô chú, cậu mợ, chú dì,…

Câu 3 trang 84 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sắp xếp các từ ngữ trong thẻ vào ba nhóm.

Trả lời:

Câu 4 trang 84 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Cậu mợ luôn quan tâm ........ anh em chúng tôi.

b. Bà rất .............. các cháu.

c. Chúng tôi ……………… ngày về thăm quê.

Trả lời:

a. Cậu mợ luôn quan tâm chăm chút anh em chúng tôi.

b. Bà rất yêu thương các cháu.

c. Chúng tôi mong chờ ngày về thăm quê.

Câu 5 trang 85 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

Trả lời:

Câu 6 trang 85 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết lời cảm ơn gửi thầy giáo hoặc cô giáo đầu tiên của em.

Trả lời: 

Cô thân mến

Em cảm ơn cô rất nhiều vì đã là người đầu tiên dìu dắt em trên con đường học tập. Cô không chỉ dạy em điều gì là tốt đẹp trong cuộc sống mà còn truyền cảm hứng để em làm điều tốt trong cuộc sống. Cô là người giáo viên tốt bụng và tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Dù sau này, cơ hội gặp cô không còn nhiều, nhưng cô vẫn luôn ở trong trái tim em. Cảm ơn thầy đã góp phần giúp em trở nên hoàn thiện hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan