Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 4: Lễ kết nạp Đội trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 41, câu 2 trang 42, câu 3 trang 43 - Bài 4: Lễ kết nạp Đội Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì.

Câu 1 trang 41 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài đọc để nối các thẻ ở cột B với mỗi thẻ ở cột A cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 2 trang 42 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh.

Phương pháp:

Em hãy giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh dựa vào gợi ý đã cho. 

Trả lời:

Hạnh thân mến!

Tớ đã nhận được thư của cậu về kế hoạch quyên góp sách vở.

Tớ rất thích và ủng hộ kế hoạch đầy ý nghĩa này.

Mình đã thông báo với lớp và các bạn đều rất hào hứng tham gia.

Lớp mình sẽ tham gia đúng giờ và tới địa điểm bạn đã gửi.

Hẹn gặp cậu đúng giờ vào hôm đó!

Câu 3 trang 43 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tên địa chỉ thư điện tử của em.

Phương pháp:

Em đặt tên thư điện tử của mình đồng thời sử dụng cả chữ và số.

Trả lời:

Tên địa chỉ thư điện tử của em:

nguyenhoang123@gmail.com

hoanganh2014@gmail.com

vananh2209@gmail.com

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan