Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 5 trang 47, 48 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Chân trời sáng tạo trang 47, 48 bài Ôn tập giữa học kì 2 tiết 5. Dựa vào bài đọc Hoa thắp lửa (SGK, tr.75), thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Câu hỏi trang 47, 48 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc Hoa thắp lửa (SGK, tr.75), thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Đánh dấu √ vào ☐ trước ý trả lời đúng.

a. Cây gạo trước nhà Thắm do ai trống?

b. Tháng Ba, cây gạo thay đổi thế nào?

Viết câu trả lời vào chỗ trống

c. Theo mẹ Thắm, vì sao cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô?

d. Vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven song, Thắm thấy nhớ bà nội?

e. Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ sau:

g. Viết một câu có hình ảnh so sánh về hoa gạo.

Trả lời:

 

a. Cây gạo trước nhà Thắm do bà nội trồng.

b. Tháng Ba, cây gạo nở hoa đỏ ối một góc trời.

c. Theo mẹ Thắm, cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô vì buồn do nhớ bà.

d. Khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ bà nội vì Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực.

e. Từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ:

- Buồn: vui

- Mới: cũ

- Nhớ: quên

g. Đặt một câu có hình ảnh so sánh về hoa gạo:

Mùa xuân, hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan