Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 29 - Bài 4 - SBT Ngữ Văn 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy đọc diễn cảm những đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

Trả lời câu hỏi bài tập 2 phần Viết trang 29 SBT Văn 6 Kết nối tri thức

Hãy đọc diễn cảm những đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

Phương pháp: 

Xem lại các bài thơ lục bát ở bài tập 1 phần Viết để đọc diễn cảm

Lời giải: 

- Em hãy đọc diễn cảm hai đoạn thơ lục bát mà em đã hoàn thiện ở bài tập 1 phần Viết.

- Nếu có khả năng, em có thể ngâm hai đoạn thơ để tăng thêm sự hấp dẫn.

- Có thể đọc thơ kết hợp với các phương tiện khác như trình chiếu hình ảnh, sử dụng nhạc nền,..

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan