Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 34, 35 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 34; bài 2, 3, 4, 5 trang 35 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Gam. Có hai quả đu đủ, Quả thứ nhất cân nặng 1 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 100g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 1 trang 34 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất.

Phương pháp: 

Để tìm khối lượng của mỗi túi ta tính tổng khối lượng các quả cân trên đĩa bên phải hoặc đọc số ghi trên mỗi chiếc cân.

Lời giải: 

a) Túi thứ nhất cân nặng là:

100 + 20 + 10 = 130 (g).

Do đó túi thứ nhất cân nặng 130 g.

Túi thứ hai cân nặng 450 g.

Túi thứ ba cân nặng 820 g.

b) Ta có: 130 g < 450 g < 820 g.

Vậy túi thứ ba nặng nhất.

Bài 2 trang 35 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Số

1 kg = ... g

1 000 g = ... kg          

b) Tính:

356 g + 400 g

1 000 g – 500 g          

8 g x 6

30 g : 5  

Phương pháp: 

a) Áp dụng cách đổi 1 kg = 1 000g

b) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị gam sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

a)

1 kg = 1 000 g          

1 000 g = 1 kg

b)

356 g + 400 g = 756 g     

1 000 g – 500 g = 500 g         

8 g x 6 = 48 g

30 g : 5  = 6 g

Bài 3 trang 35 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Có hai quả đu đủ, Quả thứ nhất cân nặng 1 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 100g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp: 

Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = Cân nặng của quả đu đủ thứ nhất – 100 g

Lời giải: 

Đổi 1 kg = 1 000 g

Quả đu đủ thứ hai cân nặng:

1 000 – 100 = 900 (g)

Đáp số: 900 gam

Bài 4 trang 35 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Phương pháp: 

Quan sát bức tranh rồi điền đơn vị g hoặc kg thích hợp cho mỗi vật.

Lời giải: 

Bài 5 trang 35 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Thực hành: Ước lượng cân nặng của một số đồ vật rồi dùng cân để kiểm tra lại.

Phương pháp: 

Em ước lượng cân nặng một số đồ vật rồi dùng cân để kiểm tra lại.

Lời giải:

Em ước lượng và kiểm tra lại cân nặng của các đồ vật.

Ví dụ: Chiếc hộp bút.

Ước lượng: Hộp bút cân nặng khoảng 200 g.

Kiểm tra: Hộp bút cân được 240 g.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan