Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đọc các đoạn văn, câu văn sau và thực hiện yêu cầu. Tìm dấu gạch ngang trong mỗi đoạn văn, câu văn. Có thể thêm dấu gạch ngang vào những vị trí nào trong mỗi đoạn văn, câu văn sau. Thay ngôi sao bằng tên các bài đọc để hoàn chỉnh đoạn văn sau

Câu 1 trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 CTST

Đọc các đoạn văn, câu văn sau và thực hiện yêu cầu:

a. Tìm dấu gạch ngang trong mỗi đoạn văn, câu văn.

b. Theo em, vì sao cần dùng dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp?

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải:

a. Học sinh tìm dấu gạch ngang trong đoạn văn, câu văn

b.

- Trong trường hợp a, dấu gạch ngang có vai trò làm đầu mục liệt kê.

- Trong trường hợp b, dấu gạch ngang có vai trò làm cụm liên danh.

Câu 2 trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 CTST

Có thể thêm dấu gạch ngang vào những vị trí nào trong mỗi đoạn văn, câu văn sau?

a. Đề tiết kiệm nước, em cần ghi nhớ:

Mở vòi nước vừa phải;

Lấy nước vừa đủ dùng;

Khoá vòi ngay sau khi sử dụng xong;

Tái sử dụng nước hợp lí;

Kêu gọi mọi người cùng thực hiện.

b. Tối nay sẽ có cầu truyền hình nối ba điểm Hà Nội Huế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải:

a. Đề tiết kiệm nước, em cần ghi nhớ:

- Mở vòi nước vừa phải;

- Lấy nước vừa đủ dùng;

- Khoá vòi ngay sau khi sử dụng xong;

- Tái sử dụng nước hợp lí;

- Kêu gọi mọi người cùng thực hiện.

b. Tối nay sẽ có cầu truyền hình nối ba điểm Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3 trang 67 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 CTST

Thay * bằng tên các bài đọc để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

Phương pháp:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải:

 Độc đáo tháp Chăm.

Dòng sông mặc áo.

Buổi sáng ở Hòn Gai.

Hoa cúc áo.

Một kì quan thế giới.

Chợ Tết.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan