Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 57 phiếu

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng

M:

1. trường                       .... học sinh              

....nhà                            ....xe đạp

... hoa hồng                    ....múa

.... chạy                          ....cô giáo 

2. Viết vào chỗ trống các từ:

- Chỉ đồ dùng học tập :.........................................

- Chỉ hoạt động của học sinh : ...............................

- Chỉ tính nết của học sinh :...................................

3. Viết một câu nói vể người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

M: Huệ cùng các bạn vào vườn hoa

Trả lời:

1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng

1. trường                 2. học sinh

3. chạy                    4. cô giáo

5. hoa hồng             6. nhà

7. xe đạp                 8. múa

2. Viết vào chỗ trống các từ :

- Chỉ đồ dùng học tập: cặp, bút, thước, vở, sách, com-pa, hộp bút,...

- Chỉ hoạt động của học sinh : nghe, viết, đọc, phát biểu, làm toán, học bài,...

- Chỉ tính nết của học sinh : chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, siêng năng,...

3. Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

- Trinh và các bạn đang đi trong công viên

- Trinh định hái hoa thì Hòa ngăn lại.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan