Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 68 phiếu

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:

1. Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:

2. Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết:

3. Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

 

 

 

 

 

 

4. Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết □ Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không □

Câu bé đáp :

- Dạ có □ Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả".

TRẢ LỜI:

1. Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà :

- Bố, ông bà, mẹ, cô, chú, con, cháu

2. Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết:

- Bác, dì, dượng, anh, chị, chú, thím, cậu, mợ,...

3. Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

ông nội, bà nội, bác, chú, cô, thím, dượng,...

ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, mợ, bác, dượng,...

4. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp một, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?

Cậu bé đáp :

- Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan