Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 15 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 148 phiếu

1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết

1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng .....

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ..... để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ..... để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ....

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

3. Quan sát từng cặp sự vật dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :

4. Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như...

                          ..... như.....

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như.....

c) Ở thành phố có nhiểu toà nhà cao như.....

TRẢ LỜI:

1. Hãy viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết :

Tày, Nùng, Thái, Ê-đê, Hmông, Dao, Chăm, Ba-na, Tà-ôi, Vân, Kiều, Khơ-mú, Kơ-ho, Xtiêng,...

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

3. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:

4. Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ.

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như núi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan