Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 91 phiếu

Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:

1. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:

(nhanh, chậm, khoẻ, trung thành)

2. Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây

M : đẹp ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh)

a) đẹp ⟶ ..........

b) cao  ⟶ ..........

c) khỏe  ⟶ ..........

d) nhanh  ⟶ ..........

e) chậm  ⟶ ..........

g) hiền  ⟶ ..........

h) trắng  ⟶ ..........

i) xanh  ⟶ ..........

k) đỏ  ⟶ ..........

3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.

M: Mắt con mèo nhà em tròn ....

⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve. 

a) Mắt con mèo nhà em tròn          

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt

c) Hai tai nó nhỏ xíu

TRẢ LỜI:

1. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó.

(nhanh, chậm, khỏe, trung thành)

1. khỏe

2. chậm

3. trung thành

4. nhanh

2. Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây :

M : đẹp ⟶ đẹp như tiên (đẹp như tranh)

a) đẹp  ⟶ đẹp như hoa

b) cao  ⟶ cao như cây tre / cao như núi

c) khỏe  ⟶ khỏe như voi / khỏe như trâu

d) nhanh  ⟶ nhanh như thỏ / nhanh như sóc

e) chậm  ⟶ chậm như rùa / chậm như sên

g) hiền  ⟶ hiền như Bụt

h) trắng  ⟶ trắng như trứng gà bóc / trắng như tuyết

i) xanh  ⟶ xanh như tàu lá chuối

k) đỏ  ⟶ đỏ như lửa / đỏ như gấc

3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :

M : Mắt con mèo nhà em tròn ...

 ⟶ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve.

a) Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn.

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như ........

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như lụa.

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như nhung.

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như ..............

Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan