Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 46 phiếu

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

1. Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

2. In đậm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau:

bạn

thân yêu

thước kẻ

dài

quý mến

cô giáo

chào

thầy giáo

bảng

nhớ

học trò

viết

đi

nai

dũng cảm

cá heo

phượng vĩ

đỏ

sách

xanh

3. Đặt câu theo mẫu dưới đây :

Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?

M. Bạn Vân Anh

......................

là học sinh lớp 2A

........................

4. Thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu:

Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?
Em  
  là đồ dùng học tập thân thiết của em

TRẢ LỜI:

1. Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

1. bộ đội 2. công nhân 3. ô tô/ xe hơi
4. máy bay 5. con voi 6. con trâu
7. cây dừa 8. cây mía  

2. Khoanh tròn các từ chỉ sự vật có trong bảng sau:

2. In đậm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau:

bạn

thân yêu

thước kẻ

dài

quý mến

cô giáo

chào

thầy giáo

bảng

nhớ

học trò

viết

đi

nai

dũng cảm

cá heo

phượng vĩ

đỏ

sách

xanh

3. Đặt câu theo mẫu dưới đây :

Ai (hoặc cái gì, con gì)

là gì ?

M : Bạn Vân Anh

Con chim trong lồng

Cuốn sách này 

là học sinh lớp 2A.

là chim họa mi.

là sách Tiếng Việt.

4. Thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu:

Ai (hoặc cái gì, con gì)

là gì ?

Em

là học sinh lớp 2B.

Cây bút ba tặng

là đồ dùng học tập thân thiết của em.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan