Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 54 phiếu

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

2. Chọn từ thích hợp (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) điền vào chỗ trống trong bài đồng dao dưới đây :

Con mèo, con mèo

............ theo con chuột

............. vuốt........... nanh

Con chuột .......... quanh

Luồn hang............hốc.

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rõ.

2. Chọn từ thích hợp (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) điền vào mỗi chỗ trống trong bài đồng dao dưới đây :

Con mèo, con mèo

Đuổi theo con chuột

Giơ vuốt, nhe nanh

Con chuột chạy quanh

Luồn hang luồn hốc.

3. Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan