Nghĩa của câu (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu