Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Soạn văn lớp 12: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

    Soạn văn lớp 12: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

    Soạn văn lớp 12 tập 2: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Câu 5: Nhận định "Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa" nhằm nói lên tính tích cực, đồng thời nói lên tính hạn chế của văn hóa Việt Nam.