Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu

Tổng hợp bái tập Phonetics unit 1 có đáp án.

A.PHONETICS

1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[Tìm từ có phần ược gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc những từ đó to lên.]

1. A. funny    B. lunch         C. sun              D. computer 

2. A. photo    B. going          C. brother        D. home 

3. A. school   B. teaching      C. chess          D. chalk 

4. A. cold      B. volleyball      C. telephone   D. open 

5. A. meat    B. reading        C. bread          D. seat

Đáp án:

1. D             2. C             3. A               4.B       5.C

Giải thích:

1. Nguyên âm "u" trong computer đọc là /ju/, trong các từ còn lại đọc là /ʌ/.

2. Nguyên âm "o" trong brother đọc là /ʌ/, trong các từ còn lại đọc là /əʊ/.

3. Âm phụ "ch" trong school đọc là /k/, trong các từ còn lại đọc là /tʃ/.

4. Nguyên âm "o" trong volleyball đọc là /ɒ/, trong các từ còn lại đọc là /əʊ/.

5. Nguyên âm đôi "ea" trong bread được đọc là /e/, trong các từ còn lại được đọc là /i:/.

 

2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

[ Đặt tên của những vật sau đây, sau đó đọc to những từ đó lên( từ đầu tiên đã ược cho sẵn]

Đáp án:

1. compass ( com-pa)

2. colour  ( màu sắc)               

3. judo ( võ ju-đô)

4. rose ( hoa hồng)

5. post office ( bưu điện)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 mới - Xem ngay

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan