Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Củng cố, mở rộng bài 8 Văn 8 tập 2 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Từ hai văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam và Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa, hãy rút ra đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận văn học.

Câu 1 trang 82 SGK Ngữ văn 8 KNTT tập 2 

Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin phù hợp:

Văn bản

Luận đề

Luận điểm

Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

 

Luận điểm 1:

Luận điểm 2:

Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa

 

Luận điểm 1:

Luận điểm 2:

Phương pháp: 

Đọc lại các văn bản đã được học để trả lời.

Lời giải: 

Văn bản

Luận đề

Luận điểm

Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

Văn bản bàn luận về Nguyễn Khuyến và ba bài thơ thu của ông bao gồm Thu điếu, Thu ẩm và Thu vịnh

Luận điểm 1: Thu điếu: hay và điển hình nhất cho mùa thu Việt Nam trong ba bài:

Luận điểm 2: Thu ẩm: tổng hợp nhiều thời điểm, khái niệm, khái quát về cảnh thu

Luận điểm 3: Thu vịnh: mang cái hồn của cảnh vật mùa thu hơn cả, mang cái thần của cảnh mùa thu

Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa

Luận đề của văn bản Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa là quá trình đi tìm ý nghĩa của văn bản thông qua hoạt động đọc.

 

Luận điểm 1: Văn học có một đặc điểm quan trọng là mang chứa ý nghĩa tiềm ẩn.

Luận điểm 2: Có nhiều phương pháp khác nhau để nắm bắt ý nghĩa văn bản.

Luận điểm 3: Ý nghĩa của văn bản có mối liên hệ mật thiết với cuộc đời.

Luận điểm 4: Thưởng thức văn học cũng cần tuân theo quy luật để không làm phương hại tới tính toàn vẹn của tác phẩm.

Luận điểm 5: Tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kỳ.

Luận điểm 6: Đọc văn là nền tảng của học văn.

Câu 2 trang 82 SGK Ngữ văn 8 KNTT tập 2 

Từ hai văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam và Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa, hãy rút ra đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận văn học.

Phương pháp: 

Đọc lại các văn bản đã được học để trả lời.

Lời giải: 

Đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận văn học: Đều dùng lý lẽ để đánh giá, phân tích, bàn bạc về vấn đề thuộc lĩnh vực văn học để khám phá thế giới nội tâm của tác giả, đồng thời tìm ra những giá trị thuyết phục người khác nghe theo quan điểm, ý kiến cá nhân của mình.

Câu 3 trang 82 SGK Ngữ văn 8 KNTT tập 2 

Chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa văn bản nghị luận xã hội và văn bản nghị luận văn học.
 
Phương pháp: 
 
Dựa vào đặc điểm của các văn bản đã được học để trả lời.

Lời giải: 

 

Văn bản nghị luận xã hội

Văn bản nghị luận văn học

Điểm tương đồng

- Thuộc thể văn nghị luận, viết nhằm thuyết phục người đọc về ý kiến, quan điểm của người viết.

- Có yếu tố cơ bản là ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. Lí lẽ và bằng chứng cần thuyết phục, làm sáng tỏ ý kiến; cần được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

Điểm khác biệt

- Đề tài về lĩnh vực đời sống: hiện tượng đời sống, tư tưởng đạo lí

- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng xoay quanh vấn đề đời sống. Lí lẽ là những kiến giải của người viết về vấn đề đời sống. Bằng chứng có thể là nhân vật, sự kiện, số liệu,.. từ đời sống.

- Đề tài về văn học: là một khía cạnh về nội dung và hình thức của  tác phẩm văn học.

- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng xoay quanh các tác phẩm văn học cần phân tích. Lí lẽ là những phân tích, lý giải về tác phẩm. Bằng chứng là những từ ngữ, chi tiết, trích dẫn,..từ tác phẩm để làm sáng tỏ lí lẽ.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan