Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 20 phiếu

Giải câu hỏi trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2.Từ đoạn văn trên, hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của Bác Hồ rất giản dị.

Phần I : Trắc nghiệm

   Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 đến câu 10) bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

   "Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cùng như của thời đại là giản dị :"Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi"... Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. "

(Ngữ văn 7, tập hai)

1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ?

A - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

B - Đức tính giản dị của Bác Hồ

C - Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

D - Sự giàu đẹp của tiếng Việt

2. Đoạn văn được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

A - Miêu tả                                         B - Tự sự

C - Biểu cảm                                        D - Nghị luận

3. Trong câu "Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị." dấu phẩy sau chữ chân lí có thể thay bằng dấu gì ?

A – Dấu ba chấm                                 B – Dấu chấm phẩy

C – Dấu gạch ngang                             D – Dấu hai chấm

4. Dấu ba chấm trong đoạn văn trên (sau cụm từ "không bao giờ thay đổi"...) dùng để :

A - Tỏ ý còn nhiều trường hợp tương tự chưa liệt kê hết

B - Thể hiện sự ngập ngừng ngắt quãng

C - Làm giãn nhịp câu văn

D - Thể hiện chỗ lời nói còn bỏ dở

5. Dòng nào thể hiện rõ luận điểm của đoạn văn trên ?

A - Sự giản dị của Bác trong đời sống

B - Sự giản dị của Bác trong tác phong

C - Sự giản dị của Bác trong lời nói và bài viết

D - Sự giản dị của Bác trong quan hệ với mọi người

6. Câu : "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trong đoạn văn trên là :

A - Luận điểm                                      B - Luận cứ

C - Luận chứng                                    D - Cả ba trường hợp trên đều không đúng

7. Trong câu : "[…] Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu đươc, nhớ được, làm được.", bộ phận trạng ngữ "vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được" có thể đứng ở vị trí nào ?

A - Chỉ đứng cuối câu                          B - Có thể đứng đầu câu

C - Có thể đứng giữa câu                       D - Có thể đứng cuối hoặc đầu câu

8. Trong các từ sau, từ nào là từ láy ?

A - Giản dị                                                              B - Thâm nhập

C - Sâu sắc                                                            D - Chờ đợi

9. Trong câu : "Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết [...]", tác giả đã dùng biện pháp tu từ nào ?

A - So sánh                                          B - Liệt kê

C - Ẩn dụ                                             D - Hoán dụ

10. Từ nào dưới đây không phải là từ Hán Việt ?

A - Vô địch                                                             B - Nhân dân

C - Bộ óc                                                                D - Chân lí

 

Phần II: Tự luân

   Đề bài: Từ đoạn văn trên, hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của Bác Hồ rất giản dị.

 

Gợi ý trả lời

   Phần I: Trắc nghiệm

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

 

4

A

7

D

10

 

2

 

5

 

8

 

 

 

3

c

6

B

9

B

 

 

Xem lời giải SGK - Soạn văn 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan