Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 35 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Hãy viết văn bản tóm tắt tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương trong khoảng 13 - 15 dòng.

1. Một văn bản tóm tắt phải đảm bảo được yêu cầu nào nêu dưới đây ?

A - Ngắn gọn

B - Nêu được nhân vật chính

C - Nêu được các sự việc chính

D - Cả ba yêu cầu trên

Trả lời:

Để làm được hai bài tập trắc nghiệm này, cần đọc lại phần Ghi nhớ trong bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (Ngữ văn 9, tập một, trang 59), từ đó suy luận để có câu trả lời đúng.

2. Mục đích của việc tóm tắt văn bản tự sự là gì ?

A - Giúp người đọc nắm được nhân vật chính

B - Giúp người đọc nắm được nội dung chính của văn bản

C - Giúp người đọc nắm được các chi tiết tiêu biểu

D - Giúp người đọc nắm được sự việc chính

Trả lời:

Để làm được hai bài tập trắc nghiệm này, cần đọc lại phần Ghi nhớ trong bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (Ngữ văn 9, tập một, trang 59), từ đó suy luận để có câu trả lời đúng.

3. Hãy viết văn bản tóm tắt tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương trong khoảng 13 - 15 dòng.

Trả lời:

Có thể tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương theo yêu cầu của bài tập này như sau :

Xưa có chàng Trương Sinh vừa cưới vợ xong đã phải đầu quân đi lính, để lại mẹ già và người vợ trẻ là Vũ Thị Thiết, còn gọi là Vũ Nương, bụng mang dạ chửa. Mẹ Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất. Giặc tan, Trương Sinh trở về nhà, nghe lời con trẻ, nghi là vợ mình không chung thuỷ. Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự tử. Sau khi vợ chết, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm. Lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình đã bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải nên khi chạy nạnchết đuối ở  biển đã được Linh Phi cu sống để trả ơn. Phan Lang gặp lại Vũ Nương trong động của Linh Phi. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang đượctrở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể, thương nhớ vợ vô cùng, bèn lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện.

4. Nếu phải tóm tắt một cách ngắn gọn hơn (8 - 10 dòng) tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, em sẽ tóm tắt như thế nào để với số dòng ít nhất mà người đọc vẫn hiểu được nội dung chính của tác phẩm ?

Trả lời:

Có thể rút ngắn văn bản tóm tắt trên như sau :

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đi lính. Giặc tan, Trương Sinh trở về, nghe lời con trẻ, nghi là vợ mình không chung thuỷ. Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự tử. Một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm. Lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình đã bị oan. Một người tên là Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương dưới thuỷ cung. Khi Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện.

5. Viết văn bản tóm tắt một tác phẩm tự sự đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 8.

Trả lời:

Em tự chọn một tác phẩm tự sự đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 8 để viết văn bản tóm tắt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Soạn văn 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan