Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tập làm văn - Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 27 phiếu

Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:

1. Ghi dấu x vào □ trước lời chào không đúng:

a) Em chào bố mẹ để đi học.

□ Con chào bố mẹ ạ.

Bố mẹ ạ.

□ Con chào bố mẹ, con đi học ạ.

b) Em chào thầy, cô đi đến trường.

□ Em chào (thầy) cô ạ

□ Con chào thầy (cô) ạ.

□ Thầy (cô) !

c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.

□ Chào bạn.

□ Ê!

□ Bạn đã đến lâu chưa?

2. Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:

TỰ THUẬT

Họ và tên : ....................................

Nam, nữ: ......................................

Ngày sinh : ....................................

Nơi sinh : ......................................

Quê quán :......................................

Nơi ở hiện nay :...................................

Học sinh lớp :........................................

Trưòng :..............................................

.......... ngày.......... tháng........ năm........

Người tự thuật

TRẢ LỜI:

1. Ghi dấu X vào □ trước lời chào không đúng :

a) Em chào bố mẹ để đi học.

⇒ Bố mẹ ạ.

b) Em chào thầy, cô đi đến trường.

⇒ Thầy (cô) !

c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.

⇒ Ê!

2. Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:

TỰ THUẬT

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hằng

Nam, nữ : Nữ

Ngày sinh : 15 - 09 - 2009

Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán : Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi ở hiện nay : 128/27 Thiên Phước - phường 9 - quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp : 2B

Trường : Tiểu học Hoa Hồng, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh,

Ngày 03 tháng 10 năm 2017

Người tự thuật

Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan