Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tập làm văn - Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 135 phiếu

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

1. Trả lời mỗi câu hỏi sau bằng hai cách theo mẫu:

M: - Em có thích đọc thơ không ?

- Có, em rất thích đọc thơ.

- Không, em không thích đọc thơ.

a) Em có đi xem phim không ?

b) Mẹ có mua báo không ?

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

2. Đặt câu theo mẫu sau (mỗi mẫu 1 câu) :

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em xa đâu !

c) Trường em đâuxa !

3. Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Tên tập truyện :.................................

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

 ........

 ............

 ...........

 ..........

TRẢ LỜI:

1. Trả lời mỗi câu hỏi sau bằng hai cách theo mẫu:

M : - Em có thích đọc thơ không ?

- Có, em rất thích đọc thơ.

- Không, em không thích đọc thơ.

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em có đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ có mua báo.

- Không, mẹ không mua báo.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em có ăn cơm bây giờ.

- Không, em không ăn cơm bây giờ

2. Đặt câu theo mẫu sau (mỗi mẫu 1 câu) :

a) Trường em không xa đâu !

Bút này không phải của em đâu ! / Nhà em không xa đâu!

b) Trường em có xa đâu !

Bút này có phải của em đâu ! / Nhà em có xa đâu!

c)  Trường em đâu có xa !

Bút này đâu có phải của em ! / Nhà em đâu có xa!

3. Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Tên tập truyện : Tuyển chọn những truyện cổ tích hay nhất.

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

1

Ba chú Heo con

Tri Thức Việt (dịch)

8

2

Cô bé quàng khăn đỏ

Tri Thức Việt (dịch)

12

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan