Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tập làm văn - Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
2.7 trên 64 phiếu

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo

1. Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo :

 

2. Viết lại thời khoá biểu ngày mai của lớp em :

Thứ .....................

Các môn học: ..................

3. Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

b) Đó là những tiết gì ?

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

TRẢ LỜI:

1. Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo

Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân :

- Tớ quên không mang bút. Cậu cho tớ mượn nhé ?

Vân nói:

- Tớ chỉ có một cái bút. Làm sao bây giờ ?

Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo :

- Em cầm lấy mà dùng, ngày mai đừng quên bút nữa nhé !

Tường đưa hai tay nhận bút và nói:

- Em cảm ơn cô ạ !

Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà, em khoe với mẹ :

- Nhờ bút của cô giáo, con làm bài được 10 điểm.

Mẹ mỉm cười và nói:

- Mẹ rất vui vì con được điểm 10. Con nhớ cảm ơn cô giáo nhé!

2. Viết lại thời khóa biểu ngày mai của lớp em :

Thứ ba

Các môn học :

Tiếng Việt                                            Thể dục

Toán                                                    Mĩ thuật

3. Dựa theo thời khóa biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

Ngày mai có 5 tiết.

b) Đó là những tiết gì ?

Toán, Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Mĩ thuật.

c) Em cần mang những quyển sách gì đến trường ?

Em cần mang những quyển sách là: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan