Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 1 - Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 20 phiếu

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

2. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học:

Tự thuật

Họ và tên : ...............................

Nam, nữ: ..................................

Ngày sinh : ...............................

Nơi sinh : ..................................

Quê quán: ................................

Nơi ở hiện nay : ........................

Học sinh lớp : ...........................

Trường :...................................

....... ngày ....... tháng ....... năm ....... 

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

2. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học:

Tự thuật

Họ và tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh.

Nam, nữ : Nữ.

Ngày sinh : 09/05/2010

Quê quán : Thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi ở hiện nay : 161D/104/54L Lạc Long Quân, phường 3, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp : 2B

Trường : Tiểu học Kim Đồng

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2017

Người tự thuật

Trinh

Đỗ Ngọc Phương Trinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan