Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 1 - Tuần 9 trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 23 phiếu

Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây

1. Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây  

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

 ........

  ........

  .........

  .........

2. Tìm thêm các từ khác viết vào bảng ở bài tập 1.

TRẢ LỜI:

1. Xếp các từ bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng vào bảng dưới đây:

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

bạn bè

bàn

thỏ

chuối

Hùng

xe đạp

mèo

xoài

2Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng ở bài tập 1.

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

đồng chí

cặp

heo

quýt

Nam

xe máy

thanh long

thầy giáo

thước

chó

táo

ông, bà

viết máy

voi

cam

anh, chị

tủ lạnh

khỉ

mía

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan