Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 5 - Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 54 phiếu

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

Từ ngữ: .....................

Câu: .....................

2. Ghi lại lời của em:

a) Khi em mời cô hiệu trưởng đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ở lớp em.

b) Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế.

c) Khi em đề nghị các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

TRẢ LỜI:

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

Hình 1. Từ ngữ: tập thể dục

Câu: Sáng nào em cũng tập thể dục.

Hình 2. Từ ngữ: vẽ

Câu: Lan và Minh đang vẽ tranh.

Hình 3. Từ ngữ: học

Câu: Bạn Khang ngồi học bài ngay ngắn.

Hình 4. Từ ngữ: cho gà ăn

Câu: Ngày nào, em cũng giúp mẹ cho gà ăn.

Hình 5. Từ ngữ: quét

Câu: Em quét nhà rất sạch.

2. Ghi lại lời của em:

a) Khi em mời cô hiệu trưởng đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ở lớp em.

- Thưa cô, em kính mời cô đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ở lớp em.

b) Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế.

- Minh ơi, khênh giúp tớ (mình) cái ghế với!

c) Khi em đề nghị các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

- Đề nghị tất cả các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan