Truyện Kiều - Nỗi thương mình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Soạn văn 10: Truyện Kiều - Nỗi thương mình

    Soạn văn 10: Truyện Kiều - Nỗi thương mình

    Soạn văn 10: Truyện Kiều - Nỗi thương mình.Câu 2: Bút pháp ước lệ thể hiện trong các hình ảnh: bướm ong, cuộc say, trận cười hoặc trong việc sử dụng các điển cố, điển tích: Tống Ngọc, Trường Khanh, mưa Sở, mây Tần