Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 12. What does your father do? trang 48 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Bình chọn:
4.2 trên 61 phiếu

A. PHONICS (1)Complete and say the words aloud. 1. reading 2. teacher 3. field 4. a piece of cake

Unit 12. What does your father do?

bài 12. Bố bạn làm nghề gì?

A. PHONICS - phát âm

(1)Complete and say the words aloud.

Hoàn thành và đọc to những từ sau

1. reading

2. teacher

3. field

4. a piece of cake

2) Complete with the words above and say the sentences aloud

( Hoàn thành với những từ trên và  đọc to những câu sau)

u

Key:

1. a piece of cake

Tôi đang đói. Tôi muốn 1 miếng bánh

2. teacher

Bác tôi là 1 giáo viên ở 1 trường tiểu học

3. field

Ông bà tôi đang làm việc trên đồng lúa bây giờ

4. readng

Tôi đang đọc 1 cuốn sách bây giờ

B. VOCABULARY - từ vựng

Write their jobs and where they work

(viết về công việc của họ và nơi họ làm việc)

u

key:

1. 1 giáo viên ở trường

2. a farmer in the field

1 nông dân trên cánh đồng

3. a doctor in a hospital

1 bác sĩ trong bệnh viện

4. a worker in a factory

1 công nhân trong 1 nhà máy

5. a driver in a taxi

1 tài xế trong 1 chiếc taxi

6. a nurse in a hospital

1 y tá trong 1 bệnh viện

C. SENTENCE PATTERNS - cặp câu

1) Read and match (đọc và nối)

ukey: 

1e

Mẹ cậu làm gì? bà ấy là 1 y tá

2d

Bà ấy làm việc ở đâu? Bà ấy làm trong 1 bệnh viện

3f

Bà ấy có thích công việc của mình không? Có 

4b

Bố cậu làm gì? Ông ấy là 1 thư ký

5a

Ông ấy làm việc ở đâu? Ông ấy làm việc trong 1 văn phòng

6c

Ông ấy thích công việc của mình chứ? Có

2) complete and read aloud (hoàn thành và đọc to)

u

key:

1. what does

Bố bạn làm gì, Quân?

2. where

Ông ấy làm việc ở đâu?

3. Does

Ông ấy có thích công việc của mình không?

4. What does your mother do?

Mẹ bạn làm gì?

5. Where does she work?

bà ấy làm việc ở đâu?

6. Does she

Bà ấy có thích công việc của mình không?

D. SPEAKING - nói

1) Read and reply (đọc và đáp lại)

u

a. Bố bạn làm gì?

b. Ông ấy làm việc ở đâu?
c. Mẹ bạn làm gì?

d. Bà ấy làm việc ở đâu?

2) Ask and answer the questions above

Hỏi và trả lời những câu hỏi bên trên

E. READING - đọc

1) Read and complete

Đọc và hoàn thành

u

key:

1. four

2. school

3. nurse 

4. student 

5. grade

Tên tôi là Quân. Có 4 người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi có những công việc khác nhau. Bố tôi là 1 giáo viên ở trường tiểu học. Mẹ tôi là 1 y tá trong bệnh viện. Anh tôi là sinh viên tại trường đại học Hà Nội và tôi đang học lớp 4 ở trường của bố tôi. Tôi yêu gia đình rất nhiều và tôi rất vui khi đến trường.

2) Complete the table (hoàn thành bảng sau)

u

key:

 

job

Place of work/study

Quan’s father

teacher

A primary school

Quan’s mother

Nurse

A hospital

Quan’s brother

student

Ha Noi University

Quan

Pupil/student

His father’s primary school

F. WRITING -viết

1) Look and write. Use the information from Activity E2

u

key: 

1. Đây là gia đình Quân

2. a teacher, in a primary school

Bố anh ấy là 1 giáo viên. Ông ấy làm ở 1 trường tiểu học

3. a nurse , in a hospital

Mẹ cậu ấy là 1 y tá, bà ấy làm việc ở 1 bệnh viện

4. a student, in Ha Noi University

Anh trai cậu ấy là 1 sinh viên. Anh ấy học ở trường Đại học HN

5. a pupil/student, in his father's primary school

Quân là 1 học sinh, cậu ấy học ở trường tiểu học của bố mình

2) Write about the jobs of your family members

u

Đây là 1 bức ảnh của gia đình tớ. Có ............người trong gia đình. Bố tớ........

Mẹ tớ................ 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 4 mới - Xem ngay

Bài viết liên quan