Vận nước (Quốc tộ)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Soạn văn 10: Vận nước

    Soạn văn 10: Vận nước

    Soạn văn 10: Vận nước (Quốc tộ). Câu 4: Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bài viết được xem nhiều nhất