Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Viết đơn trang 21, 22, 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Viết đơn trang 21, 22, 23 SGK Tiếng Việt 4 Cánh Diều tập 1. Trong mỗi trường hợp trên, em cần viết đơn gửi ai hoặc cơ quan, tổ chức nào?

I. Nhận xét

Câu 1 trang 21 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh Diều:

Đọc đơn sau và trả lời câu hỏi:

a, Về hình thức, đơn gồm mấy phần? Mỗi phần có những mục nào?

b, Về nội dung, đơn cần viết những gì?

Lời giải:

a, Về hình thức, đơn gồm ba phần: đầu, nội dung và cuối.

Phần đầu gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Địa điểm, ngày tháng năm viết đơn

- Tên đơn

- Tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn

Phần nội dung gồm:

- Giới thiệu về bản thân

- Trình bày nguyện vọng

- Lời cam kết

Phần cuối gồm: 

- Chữ ký, học và tên của người viết đơn

b, Về nội dung đơn cần viết về:  Giới thiệu về bản thân,  Trình bày nguyện vọng và Lời cam kết

II. Bài học

III. Luyện tập

Câu 1 trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh Diều:

Kế một số trường hợp em cần viết đơn:

a) Viết đơn trình bày nguyện vọng của em. Ví dụ: Xin tham gia một hoạt động, học lập hoặc lao động, thể thao, văn nghệ. 

b) Viết đơn trình bày nguyện vọng của tổ hoặc lớp em. Ví dụ: Đề nghị sắp xếp lại nhóm học tập cho phù hợp hơn.

c) Giúp bố mẹ viết đơn trình bày nguyện vọng của gia đình hoặc xóm, phố em.

Ví dụ: Đề nghị làm khu vui chơi cho trẻ em. 

Lời giải:

Một số trường hợp em cần viết đơn:

a) Xin nghỉ học, xin mượn sách của thư viện, xin tham gia câu lạc bộ,…

b) Đề nghị sắp xếp lại chỗ ngồi,…

c) Đề nghị lắp hệ thống đèn đường,…

Câu 2 trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh Diều:

Trong mỗi trường hợp trên, em cần viết đơn gửi ai hoặc cơ quan, tổ chức nào?

Lời giải:

a) Ví dụ: Đơn xin nghỉ học gửi giáo viên chủ nhiệm, đơn xin mượn sách gửi cô văn thư, đơn xin tham gia câu lạc bộ gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

b) Ví dụ: Đề nghị sắp xếp lại nhóm học tập cho phù hợp hơn em cần viết đơn gửi Cô giáo chủ nhiệm

c) Ví dụ: Đề nghị làm lắp hệ thống đèn dường cần viết đơn gửi tổ trưởng dân phố (trưởng thôn)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan