Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 18 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 18 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read the following sentences and put them in the appropriate columns. (Đọc những câu sau đây và đặt chúng trong các cột thích hợp.)

1. Simple A.I. applications are widely used in a variety of fields. các ứng dụng A.I. (đơn giản được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.)

2. Automated systems can receive raw material at the start of a production line, and output a packaged product at the end.  (hệ thống tự động có thể tiếp nhận nguyên liệu thô khi bắt đầu một dây chuyền sản xuất, sản xuất một sản phẩm được đóng gói ở cuối.)

3. Information, and human lives, could be lost due to power failures. (Thông tin cuộc sống con người, có thể bị mất do lỗi nguồn.)

4. Automated machines can do dangerous or repetitive jobs instead of humans. (máy móc tự động có thể làm những công việc nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại thay vì con người.)

5. Automated machines can load trucks with packaged products for delivery to customers. Intelligent machines could be damaged or hacked to perform malicious functions. (máy móc tự động có thể tải các xe tải với các sản phẩm đóng gói để giao cho khách hàng. các máy móc thông minh có thể bị hư hỏng hoặc bị hack để thực thi chức năng độc hại.)

6. Automated medical machines can save human lives in hospital. (máy móc y tế tự động có thể cứu mạng sống của con người trong bệnh viện.)

7. Automated military drones could malfunction and kill innocent people. (máy bay không người lái quân sự tự động có thể hoạt động sai lệch và giết người vô tội.)

Đáp án:

Advantages: 1, 2,4, 5, 7; Disadvantages: 3,6,8
 
2. Using the information in , the list of useful expressions, and the outline below, write a short article discussing the advantages and disadvantages of A.I. (Sử dụng các thông tin trong 1, danh sách các nhận định hữu ích, dàn ý dưới đây, hãy viết một bài viết ngắn thảo luận về những lợi thế và bất lợi của A.I.)
 
 
Gợi ý trả lời:

Nowadays, many thousands of A.I. applications are so popular that they are not even thought of as being A.I. any more. However, it has been noted that there are both advantages and disadvantages to relying on these intelligent machines.

Automated machinery is efficient in manufacturing and makes retail easier. Many large factories use fully automated systems that receive raw materials at the start of a production line, and output a packaged product at the end. Machines can also load trucks with the packaged products for delivery to customers. In addition to its applications in manufacturing, automated machinery can also be used to save lives and help people to heal. For example, in the hospital, an automated breathing machine can help a patient to breathe, an automated dialysis machine can clean a kidney patient's blood, and an automated X-ray machine can provide reliable X-ray images for the doctor to use in discovering the exact cause of an illness.

However advantageous, one of the great disadvantages of automated machinery is the potential loss of information or even human lives. The production line in a factory, or the treatment process of a patient, can be interrupted if a power failure happens. Moreover, automated machines or robots could fail to work properly if they were damaged or hacked by wrongdoers. If a military drone was hacked or malfunctioned, innocent people could be hurt or killed.

Taking everything into consideration, the advantages of using automated machines outweigh their disadvantages. With the advances in technologies occurring now and in the future, there is the very real potential for a better world and human life extension.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan