Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 25 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 25 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read the following job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc quảng cáo công việc sau đây. Trả lời các câu hỏi về nó.)

1. What job is being offered?

2. What are the responsibilities of a waiter/waitress? Tick (√) the correct option(s).

_ Setting up tables

_ Buying food and beverages

_ Cooking food

_ Clearing tables

_ Putting take-away orders in bags for customers

3. Do applicants need prior experience to apply for this job?

4. What are the benefits for successful candidates?

5. Will all applicants be contacted?

Đáp án:

1. A waiter/waitress

2. Tick: setting up tables, clearing tables, putting take-away orders in bags for customers

3. No, they don't.

4. They can get great rates of payment and work in a professional, fun, and safe environment

5. No, only shortlisted candidates will be contacted.

2. You think that the job of waiter/waitress advertised in is exactly the one you are looking for. Write a CV of your own to apply for it. Remember to tailor your CV to the job requirements so that you have a better chance of being shortlisted for an interview.

Bạn nghĩ rằng công việc bồi bàn quảng cáo ở bài 1 chính là việc bạn đang tìm kiếm. Viết CV của riêng bạn để đăng ký cho nó. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để phù hợp yêu cầu công việc để bạn có một cơ hội được lọt vào danh sách phỏng vấn.

Gợi ý đáp án:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan