Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 33 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 33 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read the job application letter and answer the question that follows. (Đọc lá thư xin việc và trả lời các câu hỏi sau.)

In which paragraph (1-4) does Duc mention (Ở đoạn nào Đức đề cập đến)

a. details of previous work experience and responsibilities? chi tiết về kinh nghiệm làm việc trách nhiệm?

b. where he saw the job advert and the job he's applying for? nơi anh thấy quảng cáo công việc và công việc anh đăng ký?

c. when he is available for an interview and to start work? khi anh sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn bắt đầu công việc?

d. his personal qualities and offer to send a reference? phẩm chất cá nhân và đề nghị gửi tài liệu tham khảo?

Đáp án:

1.b 2. a 3. d 4.c

2. Read the job advert and think about the qualities, skills, and experience you may need for the job.
(Đọc quảng cáo công việc và suy nghĩ về những phẩm chất, kỹ năng và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

3. Write a letter of 150-180 words applying for the job advertised in 2. You can use the tips provided below to help you. (Viết một lá thư từ 150-180 nộp đơn xin cho công việc được quảng cáo trong bài 2. Bạn có thể sử dụng những lời khuyên dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý trả lời:

The Manager                            327 QuangTrung St Ha Noi

Hoan Kiem Travel Agency

450 Nguyen Du St

Ha Noi

15 July 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in last Sunday's Viet Nam News for the post of a part-time tour guide.

Last year, I worked as a tour guide for four weeks for a local travel company in the city. My responsibilities included guiding foreign visitors to tourist places in the city, answering the phone, and serving the visitors when required.

I consider myself to be reliable and energetic. I can also speak English fluently. If necessary, I can provide a reference from the local travel company.

I would be grateful for an opportunity to visit your travel agency and discuss my application with you in person. I can come for an interview on any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of August. Please find my CV enclosed with this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Ngo Manh Cuong

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan