Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

Rearrange the letters to find the words.

A. Phonetics - Ngữ Âm

1. Rearrange the letters to find the words.

Sắp xếp lại các kí tự để tìm các từ.

KEY

1. Prince (Hoàng tử)

2. Brush (Chổi, cọ)

3. Price (Giá)

4. Brick (Viên gạch)

5. Prawns (Tôm)

6. Broom (Chổi)

7. Prize (Giải thưởng)

8. Branch (Cành cây)

 

2. Read the words aloud and put them into the correct column.

Đọc lớn các từ và đặt chúng vào cột đúng.

KEY

 

3. Complete the following sentences with the words in. Then practise saying them.

Hoàn thành những câu sau với từ ngữ trong đó. Rồi tập luyện nói chúng.

1. She won the first _________________ in craft-making.

2. Remember to buy a _________________. We need to paint the room this week.

3. Minh Duc likes eating seafood very much, especially _________________.

4. Why don't you help me to clean the room? There's a _________________ overthere.

5. Look at that _________________. There are so many apples on it.

6. The _________________ is making a speech on TV.

KEY

1. Price (Giá)

2. Brush (Cọ)

3. Prawns (Tôm)

4. Broom (Chổi)

5. Branch (Cành cây)

6. Prince (Hoàng tử)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan