Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Rearrange the letters to find the words.

A. Phonetics - Ngữ Âm

1. Rearrange the letters to find the words.

Sắp xếp lại các kí tự để tìm các từ.

KEY

1. Prince (Hoàng tử)

2. Brush (Chổi, cọ)

3. Price (Giá)

4. Brick (Viên gạch)

5. Prawns (Tôm)

6. Broom (Chổi)

7. Prize (Giải thưởng)

8. Branch (Cành cây)

 

2. Read the words aloud and put them into the correct column.

Đọc lớn các từ và đặt chúng vào cột đúng.

KEY

 

3. Complete the following sentences with the words in. Then practise saying them.

Hoàn thành những câu sau với từ ngữ trong đó. Rồi tập luyện nói chúng.

1. She won the first _________________ in craft-making.

2. Remember to buy a _________________. We need to paint the room this week.

3. Minh Duc likes eating seafood very much, especially _________________.

4. Why don't you help me to clean the room? There's a _________________ overthere.

5. Look at that _________________. There are so many apples on it.

6. The _________________ is making a speech on TV.

KEY

1. Price (Giá)

2. Brush (Cọ)

3. Prawns (Tôm)

4. Broom (Chổi)

5. Branch (Cành cây)

6. Prince (Hoàng tử)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan