Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 40 - Unit 11 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner. Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.
Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Example:

A: More women will be participating in politics.

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

Key - Đáp án:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan