Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 48 - Unit 12 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out. Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

1. Nick:    The work itself is interesting.

Tom:    Interesting? It is absolutely fascinating!

2. Nick:   The working conditions are good.

Tom:    Good? They are superb!

3. Nick:    The boss is quite nice.

Tom:    Nice? He is delightful!

4. Nick:    Our supervisor is pleasant.

Tom:    Pleasant? She is brilliant!

5. Nick:   The wages are OK.

Tom:    OK? They are fantastic!

6. Nick:    The pay for overtime is decent.      

Tom: Decent? It is absolutely incredible!

Key - Đáp án:

 

 

2. The response to each of the pair of sentences below is the same, but the speakers have opposing attitudes. Read out each pair of responses and draw arrows to show if you think the tone of voice will be flat or high.

Câu trả lời cho mỗi tình huống dưới đây là giống nhau nhưng giọng điệu có sự khác biệt. Đọc to và làm rõ sự khác biệt đó.

Key - Đáp án:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan