Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Chuyện của vàng anh trang 29 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết từ ngữ chỉ tên loài vật phù hợp vào chỗ trống.

Câu 1 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Gạch dưới những từ ngữ chỉ con vật có trong bài vè. 

Về loài vật

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm

Gọi người dậy sớm  

Chú gà trống choai.

Đánh hơi rất tài

Anh em chú chó

Mặt hay nhăn nhó

Là khỉ trên rừng.

Đồng thanh hát cùng

Ve sầu mùa hạ

Cho tơ óng ả

Chị em nhà tằm.

 

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài vè và tìm từ ngữ chỉ con vật. 

 

Trả lời:

Về loài vật

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm

Gọi người dậy sớm

Chú gà trống choai.

Đánh hơi rất tài

Anh em chú chó

Mặt hay nhăn nhó

Là khỉ trên rừng. 

Đồng thanh hát cùng

Ve sầu mùa hạ

Cho tơ óng ả

Chị em nhà tằm.

 

Câu 2 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết từ ngữ chỉ tên loài vật phù hợp vào chỗ trống.

Hót như…

Khỏe như …

Nhanh như … 

Dữ như …

Chậm như … 

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu và chọn từ ngữ chỉ loài vật thích hợp để điền vào chỗ trống. 

Trả lời:

Hót như khướu  

Khỏe như voi

Nhanh như sóc                   

Dữ như cọp

Chậm như rùa 

Câu 3 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt và trả lời câu hỏi về một con vật tìm được ở bài tập 1 hoặc bài tập 2.

M: - Con gì thắp đèn lên?

      - Con đom đóm thắp đèn lên. 

Phương pháp:

Em dựa vào bài tập 1 hoặc 2 và mẫu để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

- Con gì cho tơ óng ả?

-> Con tằm cho tơ óng ả.

- Con gì mặt hay nhăn nhó?

-> Con khỉ mặt hay nhăn nhó.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan