Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 10 trang 14 Sách bài tập Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nhà thực vật học nghiên cứu sự sinh sản hữu tính của rêu, dương xỉ, cà chua đã vẽ đươc các hình sau :

Nhà thực vật học nghiên cứu sự sinh sản hữu tính của rêu, dương xỉ, cà chua đã vẽ đươc các hình sau :

Dựa vào hình vẽ và các chữ số trên hình, hãy cho biết :

a)   Các tế bào đơn bội thực hiện quang hợp.

b)   Các tế bào lưỡng bội thực hiện quang hợp.

c)   Các lá biến đổi thực hiện các chức năng khác không phải quang hợp.

d)   Các cấu trúc đang (hoặc vừa mới) xảy ra giảm phân.

e)   Các cấu trúc sẽ sản sinh bào tử để tạo cây đơn bội quang hợp.

Hướng dẫn trả lời

 

a)   Các tế bào đơn bội thực hiộn quang hợp : 3

b)   Các tế bào lưỡng bội thực hiện quang hợp : 4 và 8.

c)  Các lá biến đổi thực hiện các chức năng khác không phải quang hợp : 6, 7, 9.

d)   Các cấu trúc đang (hoặc vừa mới) xảy ra giảm phân : 1, 5, 7, 9.

e)   Các cấu trúc sẽ sản sinh bào tử để tạo cây đơn bội quang hợp : 1, 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan