Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.11 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Câu hỏi:

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Phương pháp:

Để viết số tự nhiên lớn nhất có a chữ số khác nhau, ta chọn các chữ số ở các hàng lớn nhất có thể(ưu tiên chọn hàng cao nhất)

Lời giải:

Một số có 6 chữ số khác nhau là số lớn nhất thì:

Chữ số đầu tiên của nó phải là số lớn nhất tức là số 9

Chữ số kế tiếp phải là số lớn nhất khác 9 tức là số 8

Chữ số kế tiếp phải là số lớn nhất khác 9 và 8 tức là số 7

Chữ số kế tiếp phải là số lớn nhất khác 9; 8 và 7 tức là số 6

Chữ số kế tiếp phải là số lớn nhất khác 9; 8; 7; và 6 tức là số 5

Chữ số hàng đơn vị phải lớn nhất khác 9; 8; 7; 6; 5 tức là số 4

Vậy số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 987 654.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan