Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.16 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Câu hỏi:

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được:

a) Số lớn nhất; 

b) Số nhỏ nhất.

Phương pháp:

+ Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên nhỏ hơn nó (đi từ trái sang), ta được số lớn nhất

+ Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên lớn hơn nó (đi từ trái sang), ta được số nhỏ nhất

Lời giải:

a) Để khi viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 thì số đó thành số lớn nhất mà 6 < 8 nên chữ số 6 phải nằm ở hàng lớn nhất sau chữ số 8 nên chữ số 6 nằm ở hàng trăm nghìn

Vậy khi đó số đó là: 8 612 574.

b) Để khi viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 thì số đó thành số nhỏ nhất mà 6 < 8 nên chữ số 6 phải nằm ở hàng triệu.

Vậy khi đó số đó là: 6 812 574.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan