Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.31 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số: a) 197 + 2 135; b) 1 989 + 74

Câu hỏi:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số:

a) 197 + 2 135;          b) 1 989 + 74

Phương pháp:

Thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng 1 số, sao cho số sau khi được thêm( hay bớt) là số “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..)

+ Số được thêm(bớt) nên được căn cứ vào số hạng gần tròn chục, tròn trăm,…

Lời giải:

a) 197 + 2 135 = (197 + 3) + (2 135 – 3) = 200 + 2 132 = 2 332.

b) 1 989 + 74 = (1 989 + 11) + (74 – 11) = 2 000 + 63 = 2 063.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan