Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13.10 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.8 trên 30 phiếu

Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km.

Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km. Biết rằng, công của một người khi đi đều trên đường nằm ngang thì bằng 0,05 lần công của lực nâng người đó lên độ cao bằng đoạn đường đó.

Tóm tắt:

m = 50kg

s = 1km

A = 0,05Ap

A = ? J

Giải

m = 50kg, s = 1km

Theo đề bài: A = 0,05Ap

Trong đó: A, Ap lần lượt là công của người khi đi đều trên đường nằm ngang và công của lực nâng người đó lên độ cao bằng đoạn đường người đó đi.

Công nâng người nặng 50kg lên độ cao h = 1km là:

Ap = P. h = 10m. h = 50.10.1000 = 500 000J

Công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên đoạn đường nằm ngang dài 1 km là:

 A = 0,05Ap = 0,05.500 000 = 25 000J

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan