Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.37 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Thay các dấu ? bằng các chữ số thích hợp để được những phép tính đúng

Câu hỏi:

Thay các dấu ? bằng các chữ số thích hợp để được những phép tính đúng:

Phương pháp:

Tìm chữ số hàng đơn vị trước. Dựa vào tổng( hiệu) các hàng tương ứng, tìm các chữ số còn lại

a) Cần tìm các chữ số a; b; c sao cho \(\overline {8a5}  + \overline {b5c}  = 1504\)

b) Cần tìm các chữ số a,b,c,d sao cho \(\overline {6a2}  - \overline {b8c}  = \overline {d83} \)

Lời giải:

a) Gọi các dấu ? bằng các chữ số a, b, c  sao cho 

Từ giả thiết ta có:

5 + c có chữ số hàng đơn vị là 4. Do do đó c + 5 = 14 và c = 9.

Giả thiết đã trở thành: 

Từ đó suy ra: 

Do đó a + 5 có chữ số tận cùng là 9 nên a = 4.

Khi đó: 

Do đó b = 6.

Phép cộng đã cho là: 845 + 659 = 1 504.

b) Gọi các dấu ? bằng các chữ số a, b, c, d  sao cho 

Từ giả thiết ta có:

c + 3 có chữ số hàng đơn vị là 2. Do  , do đó c + 3 = 12 và c = 9.

Giả thiết trở thành: 

Do đó a là chữ số hàng đơn vị của tổng 8 + 8 + 1 = 17 (vì 9 + 3 bằng 12 viết 2 nhớ 1 khi thực hiện phép cộng), tức là a = 7 và ta được: 

Từ đó suy ra 1 + b + d = 6 (vì 8 + 8 bằng 16 viết 6 nhớ 1) hay b + d = 5.

Vì b, d đều là các chữ số hàng trăm nên chỉ có thể xảy ra 4 trường hợp:

+) b = 1; d = 4, phép tính đã cho là: 672 – 189 = 483;

+) b = 2; d = 3, phép tính đã cho là: 672 – 289 = 383;

+) b = 3; d = 2, phép tính đã cho là: 672 – 389 = 283;

+) b = 4; d = 1, phép tính đã cho là: 672 – 489 = 183.

Vậy phép trừ đã cho là: 672 – 189 = 483; 672 – 289 = 383; 672 – 389 = 283; 

672 – 489 = 183.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan