Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14.13 trang 42 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

Tính lực căng của sợi dây ở hình 14.6 cho biết OB = 20cm, AB = 5cm và trọng lượng của vật là 40N.

Tính lực căng của sợi dây ở hình 14.6 cho biết OB = 20cm, AB = 5cm và trọng lượng của vật là 40N.

Giải:

Nhận xét: \(OB = 20cm\); \(OA = OB+AB=20+5=25cm\);

\(\eqalign{
& F.OA = P.OB \Rightarrow F = {{P.OB} \over {OA}} \cr
& \Rightarrow F = {{20.40} \over {25}} = 32N \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan